Nếu bạn tin một người đàn ông yêu bạn, bạn chẳng cần hỏi điều gì. Một khi bạn mở miệng hỏi, bất kể câu trả lời thế nào, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. [Nếu không là tình yêu – Diệp Lạc Vô Tâm]

“Tình yêu là một loại niềm tin, khi bạn tin chắc tình yêu của mình có thể vượt qua mọi phong ba bão táp thì bạn mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Nếu bạn xem tình yêu như là một canh bạc, thì ngay từ đầu, bạn đã hoàn toàn thua cuộc. (Hôn nhân không tình yêu – Diệp Lạc Vô Tâm)

“Hạnh phúc không phải là làm ra để cho ai xem. Hạnh phúc chỉ đơn giản là cầm tay người bạn đời của mình, kiên quyết đi trên con mình đã chọn” (Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử)

¤ Nếu một ngày bạn bước vào thế giới nội tâm của tôi, Bạn sẽ phải khóc vì nơi đó ở đâu cũng có bạn… ¤ Nếu một ngày tôi bước vào thế giới nội tâm của bạn, Tôi,cũng sẽ khóc vì ở đó không hề có tôi

Người yêu bạn thật lòng sẽ: 1. Hay nghĩ linh tinh 2. Hay ghen 3. Ích kỷ 4. Đặc biệt hay buồn và giận vô cớ.. Bởi vậy đừng trách khi họ phản ứng như vậy với bạn chỉ vì yêu bạn nên họ mới như thế

Advertisements

About Meo va Cao

The new start.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s