Bất ngở, thất bất ngờ khi anh tổ chúc kỷ niệm tám tháng mình bên nhau.

Em vô ý quá, không chú ý đến thời gian, chỉ biết rằng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Mình thuộc về nhau vĩnh viễn mà thôi.

Cảm ơn anh rất nhiều!!!

Advertisements

About Meo va Cao

The new start.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s