Trời lạnh giá, nhiệt độ âm, trong nhà có cột nhiệt ấm áp, có gấu bông, nhưng sao ngủ không được nhỉ? Nhớ, rất nhớ gấu thiệt của mình, người mà mình đã trao linh hồn cho.

image

Advertisements

About Meo va Cao

The new start.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s