Ta yêu nhau ngày đó

Anh là gió em là mây
Gió đi rong đó đây
Gió đi tìm mây
Gió đưa mây đi đây đi đó

Nơi nào có gió
Nơi đó sẽ có mây
Nếu nơi đây có mây
Em sẽ tìm thấy gió
Vì gió luôn đâu đó
Yêu mây chờ mây và tìm đến mây.

Advertisements

About Meo va Cao

The new start.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s