“Гой ты, Русь, моя родная”

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
“Кинь ты Русь, живи в раю!”
Я скажу: “Не надо рая,
Дайте родину мою”.

 

Dịch nghĩa

Xin chào Người, nước Nga thân thiết của tôi,
Những ngôi nhà nông dân – trong các khung tranh thánh…
Không nhận ra nơi kết thúc và vùng biên ải –
Chỉ có màu xanh làm nhức nhối đôi mắt.

Như người mộ đạo từ nơi xa tới,
Tôi quan sát những cánh đồng của Người.
Còn ở những luỹ quanh làng thấp lùn
Những cây dương héo hon xào xạc.

Dậy mùi hương bởi táo chín và mật ong
Lan khắp các thánh đường là Ngày Lễ thánh thanh khiết của Người.
Và ngân vang sau vũ khúc xoay vòng
Là điệu nhảy vui tươi trên các đồng cỏ.

Tôi sẽ khởi chạy trên đường chần nhàu nhĩ
Đến khoảng không bát ngát những dải xanh,
Hướng về phía tôi, là những chùm hoa,
Cùng tiếng cười thiếu nữ vang lên.

Nếu đội quân thần thánh thét vang:
“Mi để mặc nước Nga, hãy sống ở Thiên đàng”
Tôi sẽ đáp: “Thiên đàng không cần đến,
[Các ngươi] hãy trả lại Tổ quốc của tôi”

 

Sưu tầm: http://www.thivien.net/Sergei-Aleksandrovich-Yesenin/-Xin-ch%C3%A0o-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Nga-th%C3%A2n-thi%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-/poem-Ls9rmHh361U0pvtj-nu9kw

Advertisements

About Meo va Cao

The new start.....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s